O projekcie

W niedzielę 4 lutego 2018 r. na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Od 2000 r., corocznie ten dzień ma nam szczególnie przypominać, że oprócz zdrowego stylu życia, również profilaktyka wpływa na komfort i długość życia. Z tej okazji organizowany jest Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych. Są to działania skłaniające do szerokiej dyskusji o tym, jak skutecznie, czyli za pomocą jakich metod, narzędzi zwiększać świadomość, rozwijać umiejętności i kształtować postawy grup i jednostek w kierunku zachowań prozdrowotnych. W tym dniu również analizujemy stan swojej wiedzy o chorobach nowotworowych, uważniej przyglądamy się statystykom dotyczącym przyczyn zgonów, etiologii chorób. Poprzez działania w obszarze edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, promocji zdrowia, Decydenci Ochrony Zdrowia, Kadra Medyczna, Organizacje Pozarządowe, nakłaniają nas do zastanowienia się, czy we właściwy sposób dbamy o swoje zdrowie, czy uczestniczymy w badaniach profilaktycznych regularnie, zgodnie z zaleceniami, czy w pojmowaniu zdrowia nie posługujemy się mitami i jedno z najważniejszych pytań: czy jesteśmy przekonani do istoty poddawania się badaniom profilaktycznym?

Wykonywanie badań profilaktycznych to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka. Dzięki temu Pacjenci mają szanse na szybkie wyleczenie. Skuteczne leczenie zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie uda się wykryć nowotwór i rozpocząć leczenie. Lekarze alarmują, że głównym powodem dużej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt późne jego wykrycie.

W Polsce choroby nowotworowe stanowią drugą przyczynę zgonów, zaraz po chorobach układu krążenia. Notuje się stały wzrost umieralności z powodu raka, przy jednoczesnym stałym wzroście liczby nowych zachorowań.1

Z kolei na stronie Ministerstwa Zdrowia znajdziemy następujące statystyki i komentarz: W 2014 r. zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów odnotowano w Polsce 159,2 tys. nowych przypadków zachorowań na nowotwory oraz ponad 95,6 tys. zgonów spowodowanych tymi schorzeniami. Tym samym, nowotwory stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów w Polsce odpowiadającą za 27% zgonów wśród mężczyzn i 24% zgonów u kobiet.

Przyczyny wzrostu liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce to przede wszystkim:

  • starzenie się społeczeństwa,
  • niezdrowy styl życia (duże narażenie na czynniki rakotwórcze – np. dym tytoniowy, zanieczyszczenia środowiska).2

Według Polskiej Unii Onkologii „rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe). Stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych).”3 Niemal identyczne wartości statystyczne podaje Krajowy Rejestr Nowotworów - nowotwory złośliwe piersi stanowią u kobiet 22% zachorowań, co obrazuje wykres kołowy:

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory piersi w Polsce w 2013 roku4

Na stronie Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się z następującymi danymi odnoście raka piersi: „Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym kobiet, co dotyczy krajów rozwiniętych i rozwijających się. Najnowsze dane epidemiologiczne wskazują, że w Polsce w 2014 roku odnotowano ponad 17 tysięcy nowych przypadków zachorowań na raka piersi oraz blisko 6 tysięcy zgonów z powodu wymienionego nowotworu. Dodatkowo, rak piersi – wśród wszystkich chorób nowotworowych – jest drugą, po raku płuca, przyczyną umieralności kobiet w Polsce.”5

Analizując powyższe statystyki, w tym miejscu skoncentrujemy się na problemie Raka piersi.

Rak piersi w początkowym okresie przebiega często bezobjawowo, rokowanie zależy od zaawansowania choroby, toteż ważne jest wczesne wykrycie zmian. Podstawowymi metodami wykrycia zmian są m.in. badanie przez dotyk (palpacyjne)i badanie mammograficzne. Polska Unia Onkologii zaleca wykonywanie mammografii co 2 lata u kobiet w wieku 50 – 69 w celu profilaktyki raka piersi. Mammografia jest badaniem radiologicznym, czyli prześwietleniem. Nie wymaga znieczulenia i pozwala na wykrycie zmian, zanim będzie je można wyczuć lub zobaczyć.

Koncentrując się na najczęściej występujących problemach zdrowotnych Polaków, program Dnia Drzwi Otwartych w ośrodkach onkologicznych będzie skupiał się na udzielaniu konsultacji onkologicznych z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki antynowotworowej, przeprowadzaniu badań diagnostycznych (mammografia, badania cytologiczne, pomiar PSA, ciśnienia i cukru), i innych wydarzeń w zależności od programu danego ośrodka.

Również we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Onkologii w budynku H – Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna, Pacjenci będą mogli sprawdzić poziom cukru we krwi, wagę oraz wskaźnik BMI. W jednym z dwóch gabinetów chirurgicznych lekarz będzie badał znamiona przy użyciu dermatoskopu. Zainteresowane osoby otrzymają informację na temat epidemiologii, etiologii, przyczyn, diagnostyki i sposobów leczenia raka piersi, a także nauczą się techniki samobadania piersi i jąder.

Jeśli z różnych względów, nie mogłaś pojawić się 4 lutego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach "Programu Profilaktyki Raka Piersi" w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 -2018.”

Os Priorytetowa: 8 „Rynek pracy” Działanie 8.7

Aktywne i zdrowe starzenie się

Czas trwania projektu: 01.08.2016 – 31.08.2018 r.

Projekt ma zadanie realizację następujących działań:

  • usługi zdrowotne, do których należy badanie mammograficzne
  • działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych oraz działania edukacji prozdrowotnej; ukierunkowanie na wzmożenie czujności onkologicznej kadry medycznej, a przede wszystkim samych pacjentów, informowanie i upowszechnianie przez lekarzy POZ o potrzebie regularnego badania.

Liderem projektu jest Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO) pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław/ budynek A2 -Breast Unit- (poziom 0,Wejście „Czerwone” „Mammografia Profilaktyczna”) i to właśnie tam wykonywane jest badanie mammograficzne.

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatną mammografię do Centrum Chorób Piersi - Breast Unit w DCO. Badania wykonuje się bez kolejki w Strefie Różowej Wstążki przy DCO. Rejestracja - tel. 71/36 89 566 w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:30. Prosimy przygotować nr PESEL. Breast Unit dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do wykonywania badań mammograficznych.

Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcia BREAST UNIT, pozostałe informacje na temat projektu, punktów informacyjno – edukacyjnych oraz przydatne linki.

Dzięki uprzejmości Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

1http://www.worldcancerday.org/
2http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-2017/
3http://www.puo.pl/badania-profilaktyczne/rak-piersi
4http://onkologia.org.pl/nowotwory-piersi-kobiet/
5http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/pazdziernik-miesiac-walki-z-rakiem-piersi/

Od wielu lat Październik jest Miesiącem Walki z Rakiem Piersi. Oczywistym jest, że przez cały rok należy dbać o Siebie prowadząc zdrowy styl życia, aczkolwiek w październiku, nazywanym różowym miesiącem, szczególnie pochylamy się nad zagadnieniami związanymi z profilaktyką, edukacją zdrowotną, diagnostyką i nowoczesnymi metodami leczenia nowotworów piersi. Powyższe działania mają na celu m.in. zwiększenie świadomości (znajomość czynników ryzyka) Pacjentek i ich rodzin na temat Profilaktyki Raka Piersi, nabycie praktycznej wiedzy w zakresie samobadania piersi oraz umiejętności poszukiwania informacji na temat choroby czy też zmiany postaw w kierunku zachowań prozdrowotnych. Rozwiązania opracowane przez Specjalistów do spraw ochrony zdrowia służą temu, aby każda kobieta niezależnie od wieku, pozbyła się obojętności wobec podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z Profilaktyką, które w dużej mierze mogą zdecydować o skutecznym przeciwdziałaniu przed wystąpieniem choroby. W dążeniu do pełnego zdrowia Pacjentek, oprócz ich samych, ważnym ogniwem jest Kadra Medyczna.

Lekarze, pielęgniarki i położne zwracają uwagę na sposób myślenia Pacjentek o chorobie, podczas edukowania często słyszą wypowiedzi: „mnie to nie dotyczy”, „czuje się dobrze, więc jestem zdrowia”, „teraz nie mam czasu na badania, może później” i inne. Powyższe zdania skłaniają do refleksji, nad wczesnym wykrywaniem raka piersi oraz nad tym, jakie praktyki należałoby wdrożyć, aby kobiety były bardziej świadome swoich potrzeb i możliwości, w skutecznym dążeniu do zwiększenia kontroli nad własnym zdrowiem i życiem.

Odpowiedzią na powyższe pytania jest Projekt pn.: „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach "Programu Profilaktyki Raka Piersi" w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 -2018.”

Os Priorytetowa: 8 „Rynek pracy” Działanie 8.7
Aktywne i zdrowe starzenie się

Czas trwania projektu: 01.08.2016 – 30.04.2018 r.

Projekt ma zadanie realizację następujących działań:
- usługi zdrowotne, do których należy badanie mammograficzne
- działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych oraz działania edukacji prozdrowotnej; ukierunkowanie na wzmożenie czujności onkologicznej kadry medycznej, a przede wszystkim samych pacjentów, informowanie i upowszechnianie przez lekarzy POZ o potrzebie regularnego badania.

Liderem projektu jest Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO) pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław/ budynek A2 -Breast Unit- (poziom 0,Wejście „Czerwone” „Mammografia Profilaktyczna”) i to właśnie tam wykonywane jest badanie mammograficzne.

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatną mammografię do Centrum Chorób Piersi - Breast Unit w DCO. Badania wykonuje się bez kolejki w Strefie Różowej Wstążki przy DCO. Rejestracja - tel. 71/36 89 566 w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:30. Prosimy przygotować nr PESEL. Breast Unit dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do wykonywania badań mammograficznych.

Źródło: https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2015/posts/1773381292960763

Źródło: https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2015/posts/1773381292960763

Źródło: https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2015/posts/1773381292960763
Zdjęcie: Aleksandra Macewicz

Partnerami projektu są:
Pracodawcy Zdrowia – nadzór nad pracą Edukatorów ds. profilaktyki
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych –Pracodawców - nadzór nad pracą Edukatorów ds. profilaktyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych PROXIMUM - dla wszystkich osób, które pragną uzyskać informacje na temat Profilaktyki Raka Piersi został przygotowany ogólnodostępny punkt informacyjno-edukacyjny. Na zakupionym w ramach Projektu fantomie służącym do prezentacji samobadania piersi, każdej osobie odwiedzającej punkt informacyjny, Edukator wyjaśni na czym polega obserwacja własnego ciała pod kątem niepokojących zmian, omówi zasady prawidłowego samobadania piersi. Pacjentki nabędą umiejętność palpacyjnego badania piersi na fantomie, oraz będą potrafiły rozpoznać i kontrolować zmiany budzące niepokój.

Tak oto na zdjęciach prezentuje się punkt informacyjny (zdjęcia dzięki uprzejmości Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych PROXIMUM)

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – realizuje takie same zadania jak Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych PROXIMUM.

Punkt informacyjny przedstawiony na zdjęciach w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką (zdjęcia dzięki uprzejmości 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką)

Mimo tego, że projekt skierowany jest do Pań, pośrednio w projekcie zostaną ujęci również Panowie - w prowadzonych punktach informacyjno-edukacyjnych będą mogli nabyć niezbędną wiedzę, wiemy przecież, że Rak Piersi to choroba dotykająca również mężczyzn; Ponadto Edukatorzy ds. profilaktyki (lekarze, pielęgniarki, położne) uświadamiają Pacjentkom oraz ich partnerom znaczenie badań profilaktycznych, informują jak ważna jest rola mężczyzny i jego wsparcie oraz nakłaniają kobiety do wzięcia udziału w badaniu.

Zapraszamy!!!

Informacje o projekcie + technika samobadania piersi
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do projektu + mapka BREAST UNIT

Strony internetowe Realizatorów Projektu
Lider Projektu http://www.dco.com.pl/centrum-chorob-piersi-breast-unit/
Partner I http://profilaktykazdrowia.net/o-projekcie/
Partner II https://kodowana.pl/
Partner III http://www.proximum.pl/
Partner IV http://www.4wsk.pl/Start,1.html

Zapraszamy do śledzenia i polubienia Funpage’a Dolnośląskiego Centrum Onkologii https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2015/

WARTO PRZECZYTAĆ:
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/MZ-przypomina-pazdziernik-miesiacem-walki-z-rakiem-piersi,176939,1013.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Rak-piersi-quot-dotyka-quot-nie-tylko-kobiety-To-takze-problem-jej-partnera-ojca-syna,176845,1013.html
https://www.hellozdrowie.pl/tag/rak-piersi
http://www.hellozdrowie.pl/zdrowy-organizm/index/indeks-chorob/rak-piersi

Obszar działania projektu – subregion  wrocławski  i  m.  Wrocław obejmujący  powiaty:  milicki,  oleśnicki,  oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz Miasto Wrocław na prawach powiatu.
Informacje o projekcie