O projekcie

Od wielu lat Październik jest Miesiącem Walki z Rakiem Piersi. Oczywistym jest, że przez cały rok należy dbać o Siebie prowadząc zdrowy styl życia, aczkolwiek w październiku, nazywanym różowym miesiącem, szczególnie pochylamy się nad zagadnieniami związanymi z profilaktyką, edukacją zdrowotną, diagnostyką i nowoczesnymi metodami leczenia nowotworów piersi. Powyższe działania mają na celu m.in. zwiększenie świadomości (znajomość czynników ryzyka) Pacjentek i ich rodzin na temat Profilaktyki Raka Piersi, nabycie praktycznej wiedzy w zakresie samobadania piersi oraz umiejętności poszukiwania informacji na temat choroby czy też zmiany postaw w kierunku zachowań prozdrowotnych. Rozwiązania opracowane przez Specjalistów do spraw ochrony zdrowia służą temu, aby każda kobieta niezależnie od wieku, pozbyła się obojętności wobec podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z Profilaktyką, które w dużej mierze mogą zdecydować o skutecznym przeciwdziałaniu przed wystąpieniem choroby. W dążeniu do pełnego zdrowia Pacjentek, oprócz ich samych, ważnym ogniwem jest Kadra Medyczna.

Lekarze, pielęgniarki i położne zwracają uwagę na sposób myślenia Pacjentek o chorobie, podczas edukowania często słyszą wypowiedzi: „mnie to nie dotyczy”, „czuje się dobrze, więc jestem zdrowia”, „teraz nie mam czasu na badania, może później” i inne. Powyższe zdania skłaniają do refleksji, nad wczesnym wykrywaniem raka piersi oraz nad tym, jakie praktyki należałoby wdrożyć, aby kobiety były bardziej świadome swoich potrzeb i możliwości, w skutecznym dążeniu do zwiększenia kontroli nad własnym zdrowiem i życiem.

Odpowiedzią na powyższe pytania jest Projekt pn.: „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach "Programu Profilaktyki Raka Piersi" w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 -2018.”

Os Priorytetowa: 8 „Rynek pracy” Działanie 8.7
Aktywne i zdrowe starzenie się

Czas trwania projektu: 01.08.2016 – 30.04.2018 r.

Projekt ma zadanie realizację następujących działań:
- usługi zdrowotne, do których należy badanie mammograficzne
- działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych oraz działania edukacji prozdrowotnej; ukierunkowanie na wzmożenie czujności onkologicznej kadry medycznej, a przede wszystkim samych pacjentów, informowanie i upowszechnianie przez lekarzy POZ o potrzebie regularnego badania.

Liderem projektu jest Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO) pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław/ budynek A2 -Breast Unit- (poziom 0,Wejście „Czerwone” „Mammografia Profilaktyczna”) i to właśnie tam wykonywane jest badanie mammograficzne.

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatną mammografię do Centrum Chorób Piersi - Breast Unit w DCO. Badania wykonuje się bez kolejki w Strefie Różowej Wstążki przy DCO. Rejestracja - tel. 71/36 89 566 w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:30. Prosimy przygotować nr PESEL. Breast Unit dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do wykonywania badań mammograficznych.

Źródło: https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2015/posts/1773381292960763

Źródło: https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2015/posts/1773381292960763

Źródło: https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2015/posts/1773381292960763
Zdjęcie: Aleksandra Macewicz

Partnerami projektu są:
Pracodawcy Zdrowia – nadzór nad pracą Edukatorów ds. profilaktyki
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych –Pracodawców - nadzór nad pracą Edukatorów ds. profilaktyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych PROXIMUM - dla wszystkich osób, które pragną uzyskać informacje na temat Profilaktyki Raka Piersi został przygotowany ogólnodostępny punkt informacyjno-edukacyjny. Na zakupionym w ramach Projektu fantomie służącym do prezentacji samobadania piersi, każdej osobie odwiedzającej punkt informacyjny, Edukator wyjaśni na czym polega obserwacja własnego ciała pod kątem niepokojących zmian, omówi zasady prawidłowego samobadania piersi. Pacjentki nabędą umiejętność palpacyjnego badania piersi na fantomie, oraz będą potrafiły rozpoznać i kontrolować zmiany budzące niepokój.

Tak oto na zdjęciach prezentuje się punkt informacyjny (zdjęcia dzięki uprzejmości Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych PROXIMUM)

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – realizuje takie same zadania jak Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych PROXIMUM.

Punkt informacyjny przedstawiony na zdjęciach w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką (zdjęcia dzięki uprzejmości 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką)

Mimo tego, że projekt skierowany jest do Pań, pośrednio w projekcie zostaną ujęci również Panowie - w prowadzonych punktach informacyjno-edukacyjnych będą mogli nabyć niezbędną wiedzę, wiemy przecież, że Rak Piersi to choroba dotykająca również mężczyzn; Ponadto Edukatorzy ds. profilaktyki (lekarze, pielęgniarki, położne) uświadamiają Pacjentkom oraz ich partnerom znaczenie badań profilaktycznych, informują jak ważna jest rola mężczyzny i jego wsparcie oraz nakłaniają kobiety do wzięcia udziału w badaniu.

Zapraszamy!!!

Informacje o projekcie + technika samobadania piersi
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do projektu + mapka BREAST UNIT

Strony internetowe Realizatorów Projektu
Lider Projektu http://www.dco.com.pl/centrum-chorob-piersi-breast-unit/
Partner I http://profilaktykazdrowia.net/o-projekcie/
Partner II https://kodowana.pl/
Partner III http://www.proximum.pl/
Partner IV http://www.4wsk.pl/Start,1.html

Zapraszamy do śledzenia i polubienia Funpage’a Dolnośląskiego Centrum Onkologii https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2015/

WARTO PRZECZYTAĆ:
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/MZ-przypomina-pazdziernik-miesiacem-walki-z-rakiem-piersi,176939,1013.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Rak-piersi-quot-dotyka-quot-nie-tylko-kobiety-To-takze-problem-jej-partnera-ojca-syna,176845,1013.html
https://www.hellozdrowie.pl/tag/rak-piersi
http://www.hellozdrowie.pl/zdrowy-organizm/index/indeks-chorob/rak-piersi

Obszar działania projektu – subregion  wrocławski  i  m.  Wrocław obejmujący  powiaty:  milicki,  oleśnicki,  oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz Miasto Wrocław na prawach powiatu.
Informacje o projekcie