O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości kobiet aktywnych zawodowo z terenu woj. dolnośląskiego - subregionu wrocławskiego i m. Wrocław poprzez zachęcanie ich do wykonywania badań profilaktycznych z zakresu raka piersi, w okresie: 01.08.2016-30.04.2018. Projekt ma za zadanie promowanie postaw prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, poprzez zwiększenie udziału mieszkańców subregionu wrocławskiego i m. Wrocław w badaniach profilaktycznych. Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe) i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych). Znajomość objawów i regularne wykonywanie badań profilaktycznych są kluczowe dla rozpoznania tej choroby, podjęcia odpowiedniego leczenia i zmiany tych niepokojących statystyk. Niestety, poziom świadomości zdrowotnej Polek nie jest wystarczający. Zbyt mała liczba kobiet zgłasza się na badania profilaktyczne nawet wówczas, gdy są bezpłatne i powszechnie dostępne.

Obszar działania projektu – subregion  wrocławski  i  m.  Wrocław obejmujący  powiaty:  milicki,  oleśnicki,  oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz Miasto Wrocław na prawach powiatu.
Informacje o projekcie