ZASADY REKRUTACJI UCZESTNICZEK DO PROJEKTU WYKONANIE BADANIA MAMMOGRAFICZNEGO w ramach projektu:

„Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016-2018 r.”

Miejsce wykonywania badań mammograficznych: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław/ budynek A2 -Breast Unit- (poziom 0,Wejście „Czerwone” „Mammografia Profilaktyczna”)

 1. Do badania mammograficznego może przystąpić każda aktywna zawodowo kobieta w wieku 50-69 lat, która w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywała badania mammograficznego w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz posiada aktualne ubezpieczenie.
 2. W ramach Projektu do badania mammograficznego mogą przystąpić jedynie kobiety z następujących powiatów województwa dolnośląskiego – powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz m. Wrocław.
 3. Do badania można przystąpić po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub internetowej. - rejestracja telefoniczna pn. - pt. w godz. 08:00-14:30 pod numerem telefonu (71) 36-89-566

 4. Terminy wykonywania badań mammograficznych w DCO: pn. - pt. w godz.: 15:00-17:30
 5. Do badania mammograficznego może przystąpić każda pracująca kobieta w wieku 50-69 lat. Warunkiem uczestnictwa w projekcie wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie. Szczegółowa Definicja Osoby pracującej, znajduje się na stronie: http://www.dco.com.pl/realizacja-dzialan-edukacyjnych-oraz-poprawa-dostepnosci-uslug-medycznych-w-ramach-programu-profilaktyki-raka-piersi-w-subregionie-wroclawskim-i-m-wroclaw-w-latach-2016-2018/, a także w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym u Edukatora.

  POBIERZ DEKLARACJĘ DEFINICJA OSOBY PRACUJĄCEJ

  nowa deklaracja obow. od dnia 24.08.2018
  POBIERZ NOWĄ DEKLARACJĘ
 6. Podstawą weryfikacji przystąpienia do badania mammograficznego jest System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP)